FANDOM


ContentsEdit

Disc 1Edit

 1. MC. Tobiranran
 2. Tobira (Gon Freecss, Killua Zoldyck)
 3. MC. Kazamukinkin
 4. Kaze Muki ga Kattara (Gon Freecss)
 5. MC. Tenshinshin
 6. Mashou no Tenshi (Killua Zoldyck)
 7. MC. Ondondon
 8. Hunter Ondo (Gon Freecss, Killua Zoldyck, Kurapika, Leorio Paradinight)
 9. MC. Kandagawanwan
 10. Yurete Kandagawa (Hisoka Morow, Mito Freecss)
 11. MC. Inorinrin
 12. Inori (Kurapika)
 13. MC. Naitonton
 14. DANCIN' Yooderu Night (Leorio Paradinight)
 15. MC. TOBIRANRAN
 16. TOBIRA (Kurapika, Leorio Paradinight)

Disc 2Edit

 1. Tobira (Karaoke)
 2. Kazemuki ga Kawattara (Karaoke)
 3. Mashou no Tenshi (Karaoke)
 4. Hunter Ondo (Karaoke)
 5. Yurete Kandagawa (Karaoke)
 6. Inori (Karaoke)
 7. DANCIN' Yooderu Night (Karaoke)
 8. TOBIRA (Karaoke)