FANDOM


351話名稱為死鬥(日語:死闘)於2016年4月21日出現(25日正式刊出),庫洛洛在13年之後再度出場。

內容編輯

庫洛洛躲避西索許久之後,終於答應在天空競技場與其展開對決,規則定為生死鬥。

庫洛洛於本回展現能力攜帶他人的命運成對的破壞者

e v 暗黑大陸篇
漫畫各話: 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。